Oči

Když podíváš se do očí

Můžeš zkusit v duši číst

Jdeš tam, co každý nevkročí

Tím můžeš si být zcela jist

Rozeznáš lásku, nenávist

To oči vždy ti prozradí

Jazykem lhářem nejsi jist

Oči však faleš neznají

Slova jak šípy létají

Někdy jsou jen sladký jed

Pohled jen těžko utají

Strach, zlost nebo jen led

Dívej se lidem do očí

Však jednou se ti může stát

Jeden pohled ti svět otočí

A láska ti pak nedá spát

Jedno je, zda si žebrák nebo král

Celý chytíš plamenem

Co v jejích očích vzplál