Síla ženské energie 14.2.2016

Toto téma je zaměřené na sebe přijetí ženy. V dnešní době se velmi málo věnuje pozornost prožívání dívek a žen a přijetí jejich role ve společnosti. Seminář vychází z původních archetypů ženy a všech aspektů prožívání ženy. V připravovaném cyklu nabídneme dívkám a ženám ucelený pohled jejich duši, tělo a prožívání. Zaměříme se na přirozenou roli ženy ve světě. Tento pohled je naprosto odlišný od konzumního pojetí „sterilní, výkonné a dokonalé“ ženy. Je zaměřen na přijetí svého vlastního těla a prožívání. Budeme otvírat témata vztahů a uzdravovat je. Individuální přístup je samozřejmý.

Vzhledem k hloubce témat, bude otevřená pouze ochutnávka tohoto cyklu. Z přihlášených žen bude vytvořena uzavřená skupina, která bude společně procházet rozvojem a sdílením. Další zájemkyně se budou moci přihlásit až na další běh tohoto cyklu.  Budeme hledat svoji sílu a ženský božský princip v nás. Sejdeme se 6x jednou za dva měsíce o víkendu. Předpokládaná cena jednoho víkendu 1.900,- Kč + náklady na výrobu domácí kosmetiky a šperků (dle domluvy s účastnicemi).

Budou zde využity techniky artefiletiky, arteterapie a alternativních přístupů, které usnadňují sebepoznání a komunikaci na dané téma. Všechna témata jsou vedena lektorkou a následuje zpětná vazba. Je možné využít i individuální konzultace. Na seminář není potřeba mít výtvarné nadání.

… uvědomme si naši dokonalost a jedinečnost v celém vesmíru…

 

Ochutnávka proběhne dne 14. 2. 2016

od 9:00- do  16:00 hodin

 

cena dobrovolná

(bude připraven arteterapeutický materiál a drobné občerstvení)

 

sejdeme se ve sportovně relaxačním centru – Křídla Duše
Třída Míru čp. 65, Pardubice (průchodem vedle Klenotů Lejhanec,
ve dvoře u Chillis Café)

 

přihlášky na email: jogaslaskou@seznam.cz

nebo na telefon: +420 608 040 308

 

Lektor: Martina Semrádová

www.barvaduse.cz