Hvězdy

Když noc je nekonečná a temná

Hvězdy mi staré příběhy šeptají

Která láska byla krásná a pevná

Ani zrady a křivdy mi nijak netají

Když ke mně spánek nepřichází

Příběhy věků ráda poslouchám

Hvězdy mé myšlenky doprovází

Samotu s nimi nikdy nepoznám

Hvězdy jsou slunce, září tmou

Staré a moudré pravdy znají

Budeš li chtít, přijdou i za tebou

Rytmus tvého srdce dobře znají

Musíš se ztišit, jinak je neuslyšíš

Líbit se jim budeš, už tě neopustí

Každou noc bezesnou budou blíž

Samotu duše tvé nikdy nedopustí