Sebe přijetí

Sebe přijetí I. II. III. atd. 

Co to vlastně je sebe přijetí? Jde o to bez podmínek a v pravdě přijmout sám sebe a vše co ke mně patří.A to jak svoje tělo, tak svoje schopnosti i limity. Být si vědom své hodnoty, která je v rovnováze s tím, jak vnímáme hodnotu lidí okolo nás. Nic není víc ani míň než skutečně je. Je paradoxní, že nejhorší boje člověka bývají proti němu samotnému.  A tyto boje jsou velice bolestivé a devastující psychiku i tělo. Nikdo z vnějšku nám nemůže nahradit a naplnit naši potřebu o přijetí sám sebe.

Často mají lidé pocit, že mít rád sebe znamená být sobecký, ale to je veliký omyl. Sobectví nerovná se sebeláska v tom správném slova smyslu. Sobecky se chová člověk, který zoufale hledá sebe potvrzení od lidí okolo sebe a nemá vlastní pocit hodnoty. Proto potřebuje být středem zájmu všech ostatních lidí a vše stáčí sám k sobě a stejně je nespokojený a „nenasycený“ touhou po přijetí.

Toto je velké téma a proto budeme postupovat tempem, které bude skupina nebo jednotlivec potřebovat pro zpracování jednotlivých dílčích témat. Co zde budeme řešit?

  • Jak vnímám sám sebe a jak se na své Já mohu podívat i z jiné strany – pravdu poznám až ve chvíli, kdy vidím vše ze všech možných stran
  • Jaké programy mě ovlivňují – vyrůstáme v rodině, chodíme do školy, do práce a všude zažíváme mnoho věcí, které nás nějak ovlivňují a tvarují
  • Zjistíme, zda žijeme svůj život, nebo životy lidí okolo nás
  • Poznáme jaký je rozdíl mezi lítostí a soucitem
  • Neoddělitelné téma je odpuštění a přijetí, často odpouštíme druhým, ale pro sebe tento dar nemáme
  • Podle potřeby se budeme věnovat dalším tématům