Nabídka pro firmy

Nabízíme interaktivní prožitkové workshopy, které jsou určeny pro pokrokové organizace, které si uvědomují vyšší, stabilnější výkon a loajalitu spokojených zaměstnanců. Cíleně pečují o jejich vzdělání i psychohygienu. Věnujeme se zejména efektivní komunikaci, zvládání emocí a složitých životních situací, odbourávání a předcházení stresu a  nácviku relaxačních technik. Vyrovnaný a spokojený pracovník je schopen účinné samomotivace a konsekvenčně je schopen účiněji uspokojit i náročného zákazníka. Vnitro firemně dochází k menšímu výskytu konfliktních situací na pracovišti a úroveň firemní kultury stoupá.

Workshopy probíhají cca 6 hodin přímo ve vaší firmě. Pokud je workshop dvoudenní pak je délka 8+4 hodiny.  Aktivity probíhají v menších skupinách, aby byl zajištěn individuální přístup a každý účastník měl možnost a prostor řešit to co potřebuje. V menších skupinách je také výhodou pro zaměstnavatele, že je zapojen každý účastník nikdo „nemůže usnout“. Pokud budete chtít při dvoudenních akcích zprostředkovat prostory s ubytováním pracovníkům, pak je možné se na tomto domluvit.

V každé akci je samozřejmé bezpečné prostředí, nehodnotíme, každý účastník dělá jen to, co dělat chce.

Nabízíme tyto workshopy:

 • Efektivní komunikace I a II
 • Jak zvládat své emoce pomocí živlů I, II a III
 • Barvy a emoce – jak nás ovlivňují rodinné programy
 • Jak být vyrovnanější přijmout sám sebe a nevyhořet
 • Čakry – základní informace o energetickém systému těla a práce s nimi

 

Workshopy nabízejí nástroje poznání našeho vlastního života. Jací jsme, proč takoví jsme a co můžeme udělat pro to, abychom byli v životě šťastnější.

Efektivní komunikace I a II

Seminář je určen pro pracovníky, kteří potřebují pro svoji práci efektivně komunikovat se zákazníky a mezi sebou. V komunikaci jsme často vystaveni manipulaci případně agresi a pokud potřebujeme i v těchto případech pokračovat v jednání a zvládnout svoje emoce, je potřeba abychom jednak věděli co se odehrává a kde se berou tyto projevy, ale také potřebujeme zvládat strategie, které nás jednak ochrání a dovolí nám pokračovat ve smysluplném a efektivním jednání, případně nám dovolí komunikaci co nejlépe ukončit.

Seminář je možné si objednat jako dva oddělené dny nebo jako dvoudenní.

Co je připraveno?

 • Vzájemné seznámení
 • Co to je komunikace a jak komunikujeme
 • Základy transakční analýzy – odpovíme na otázku proč někdy reagujeme jako děti + cvičení
 • Jak poznáme manipulaci
 • Jaké můžeme potkat manipulátory a jaké používají techniky
 • Jak se můžeme s manipulátory vypořádat
 • Zásady kontra manipulace + cvičení
 • Agresivní klient
 • Dramafiletická cvičení 

 

Jak zvládat své emoce a prožívání pomocí živlů I, II a III 

Tento cyklus je zaměřený na vlastní prožitek. Emoce ovlivňují naše prožívání i reakce. Pokud nerozumíme svým vlastním emocím nedokážeme často ovlivnit své reakce a prožívání. To nám komplikuje osobní i pracovní život. Připravené techniky přinášejí vhled do našich emocí  Pracujeme s živly formou archetypů dračí síly, využíváme tak jako v ostatních aktivitách techniky artefiletiky a arteterapie, řízenou imaginaci atd.. Tyto workshopy pokud je to jen trochu možné probíhají venku a využíváme spojení s přírodou.

Pomocí jednotlivých živlů objevujeme svůj vnitřní svět  a uzdravujeme prožívání. V případě zájmu je opět možno doplnit o individuální konzultace a hlubší řešení otevřených osobních témat.

Co můžete čekat na prvním setkání?

 • Živly a jejich symbolický význam, jak je využíváme v psychologii, různé pohledy a teorie
 • Řízená imaginace – prožití živlů ve vašem těle, zpracování prožitku (práce s barvou a kameny …) zpětná vazba
 • Technika uvolnění bloků v těle
 • Využití pozitivní síly živlů a jejich obrazů

Druhé setkání  na téma plynutí a tady a teď

 • Využití živlu vody při prožití si plynutí času a věcí okolo nás, přijetí tohoto aspektu života
 • Prožití a uvědomění si tady a teď. Interaktivní technika.
 • Meditace s tématem země a vzduch

Třetí setkání na téma co již nepotřebuji a jak si přát

 • Jak si správně přát
 • Technika foukání kapek – pták přání
 • Řízená meditace „živý oheň“ vše ozáří a ukáže v „pravém“ světle
 • Vykreslení a vypsaní všeho co již v životě nepotřebuji a s čím se loučím – Očistný oheň 

Workshopy je možné si objednat i jednotlivě.

 

Barvy a emoce – jak nás ovlivňují rodinné programy

Emoce a naše prožívání určují kvalitu našeho života. Všechny emoce které prožíváme, včetně emocí provázejících naše vztahy jsou funkční a něco nám říkají o nás samotných. Nabízíme zajímavou projektivní techniku, která nám umožní udělat krok směrem k pochopení našeho prožívání.

Tento jednodenní workshop je zaměřen na prožitek. Je využita silná artefiletická metoda, která umožní pohled z jiné perspektivy na naše prožívání a vliv našich rodinných vztahů a trans generačních přenosů. Je zde využita i kolektivní dynamika. Využíváme výtvarných technik, ale není potřeba mít žádné výtvarné nadání, nejde o vytvoření nějakého díla, ale o využití psychologie barev a kreativního procesu, který nám pomáhá získat informace z našeho podvědomí.

 

Jak být vyrovnanější, přijmout sám sebe a nevyhořet 

Co to vlastně je sebe přijetí? Jde o to bez podmínek a v pravdě přijmout sám sebe a vše co ke mně patří. A to jak svoje tělo, tak svoje schopnosti i limity. Být si vědom své hodnoty, která je v rovnováze s tím, jak vnímáme hodnotu lidí okolo nás. Nic není víc ani méně než skutečně je. Je paradoxní, že nejhorší boje člověka bývají proti němu samotnému.  A tyto boje jsou velice bolestivé a devastující psychiku i tělo. Nikdo z vnějšku nám nemůže nahradit a naplnit naši potřebu o přijetí sám sebe.

Často mají lidé pocit, že mít rád sebe znamená být sobecký, ale to je veliký omyl. Sobectví nerovná se sebeláska v tom správném slova smyslu. Sobecky se chová člověk, který zoufale hledá sebe potvrzení od lidí okolo sebe a nemá vlastní pocit hodnoty. Proto potřebuje být středem zájmu všech ostatních lidí a vše stáčí sám k sobě a stejně je nespokojený a „nenasycený“ touhou po přijetí.

Toto je velké téma a záleží na každém z nás jak ho uchopí a zda se rozhodne udělat něco sám pro sebe. Tento workshop nabízíme jako jednodenní nebo dvoudenní. Dvoudenní varianta obsahuje více prožitkových aktivit. Co zde budeme řešit?

 • Jak vnímám sám sebe a jak se na své Já mohu podívat i z jiné strany – pravdu poznám až ve chvíli, kdy vidím věc vše ze všech možných stran
 • Jaké programy mě ovlivňují – vyrůstáme v rodině, chodíme do školy, do práce a všude zažíváme mnoho věcí, které nás nějak ovlivňují a tvarují
 • Zjistíme, zda žijeme svůj život, nebo životy lidí okolo nás
 • Poznáme jaký je rozdíl mezi lítostí a soucitem
 • Neoddělitelné téma je odpuštění a přijetí, často odpouštíme druhým, ale pro sebe tento dar nemáme
 • Podle potřeby a časové možnosti se budeme věnovat dalším tématům

 

Čakry – základní informace o energetickém systému těla 

Co jsou čakry? Jsou klíčem k fyzické i emoční rovnováze. Přečerpávají energii nebe a země a umožňují jejich propojení. Cesta čakrami otevírá cestu ke zdraví, psychickému rozvoji a duchovnímu růstu. Systém takového léčení je velice starý . V dnešním napjatém světě nám toto staré učení pomáhá uvolnit napětí a změnit způsob života.

Tento workshop nabízíme ve dvou variantách jako jednodenní a dvoudenní. Dvoudenní zahrnuje více prožitkových  a relaxačních aktivit.

Co je připraveno:

 • Seznámíte se stručně s teorií čakrového systému
 • Budete moci procítit jednotlivá energetická centra
 • Zjistíte co ovlivňují
 • Budeme pracovat s polodrahokamy, s vůněmi, barvami i zvuky
 • Vyzkoušíte si základní techniky pro harmonizaci čakrového systému
 • Opět budou využity projektivní techniky  ….

 

Maximální počet účastníků 15. Cena za jednoho účastníka a den 1.200,- Kč.